Garancia és elállás

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

A jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre  árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült. Jótállási igényaz eladás napjától számított 12 hónapon belül érvényesíthető.

2.       NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS AZ ALÁBBI ESETEKRE:

-       ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,
-       rendellenes használat alatti károsodásra ( pl. szakszerűtlen tisztítás, stb.),
-       a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék a vásárlónak való átadása után keletkezett.


A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 117/1991 (IX. 10.) Korm. sz. rendelet szabályozza.

3. JÓTÁLLASI IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legalább 3 napon belül kérjük jelezze.

 

ELÁLLÁS

Amennyiben az átvett árucikk hibás vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük 8 napon belül. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és az eredeti számla megléte esetén lehetséges. Ha valamilyen problémát, hibát fedez fel a kiszállított vagy átvett termékben,  vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. A termék futárszolgálattól való átvételekor a csomagot tételesen ellenőrizni kell, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt alá kell írni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbenni sérülésre vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni.

Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el tetszését és visszaküldi a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül (vagy 8 napon belül írásban jelzi felénk az elállás szándékát), cégünk visszafizeti a termék árát az elállás jogáról szóló  17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján, amely rendelkezik a távollevők között kötött szerződésekről. Ebben az esetben vissza kell juttatnod hozzánk a terméket, mi pedig a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük a termék árát. Sajnos sem az eredeti szállítási költséget, sem pedig az általad visszajuttatott termék szállítási díját nem áll módunkban visszatéríteni, az elállás joga csak a termékre vonatkozik. Kizárólag eredeti csomagolású, sértetlen terméket tudunk visszavenni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele nem áll módunkban.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) 6 hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

+ A törvény további részletei megtekintése ezen a linken

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

Hírlevél

Kapcsolat

SZÉKHELY - 1026 Budapest, Törökvész lejtő 22.

TELEFON +36 20 965 2204
EMAIL info@vilavu.hu

 

 

Ön jelenlegi helye: